Randevu Al
Hemen Ara
Whatsapp

İLETİŞİM FORMU

Mesajınız Gönderilmiştir, Teşekkür Ederiz.
Lütfen Tüm Alanları Eksiksiz Doldurunuz.
İLETİŞİM FORMU

Kalite

Kalite

Okan Üniversite Diş Hastanesindeki kalite çalışmaları, Üniversitenin, hastane yönetiminin ve bölüm kalite sorumlularının desteği ile “Kalite Müdürlüğü” tarafından; Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları-ADSM ile Ulusal ve Uluslararası akreditasyon programların doğrultusunda yürütülmektedir.

Sağlıkta Kalite Standartlarına göre kalite komiteleri ile her bir bölüm için kalite sorumluları görevlendirilmiştir. Bu bölümler aşağıdaki gibidir;

1. Kurumsal Hizmetler

- Kurumsal Yapı
- Kalite Yönetimi
- Doküman Yönetimi
- Risk Yönetimi
- İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Eğitim Yönetimi
- Sosyal Sorumluluk

2. Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler

- Hasta Deneyimi
- Hizmete Erişi
- Sağlıklı Çalışma Yaşamı

3. Sağlık Hizmetleri

- Hasta Bakımı
- İlaç Yönetimi
- Enfeksiyonların Önlenmesi
- Sterilizasyon Hizmetleri
- Radyasyon Güvenliği
- Ameliyathane
- Protez Laboratuvarı

4. Destek Hizmetler

- Tesis Yönetimi
- Otelcilik Hizmetleri
- Bilgi Yönetim Sistemi
- Malzeme ve Cihaz Yönetimi
- Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
- Atık Yönetimi
- Dış Kaynak Kullanımı

5. Gösterge Yönetimi

- Göstergelerin İzlenmesi
- Kalite Göstergeleri

 

Komitelerimiz ve Kurullarımız;

Bölüm kalite sorumlularının katılımıyla yıl içinde belli periyotlarla aşağıdaki komitelerimiz toplanmaktadır:
1. Yönetim ve Liderlik (Kalite Konseyi)

2. Bilgi Yönetimi ve Güvenliği Komitesi

3. Radyasyon Güvenliği Komitesi

4. Tesis ve Risk Güvenliği Komitesi

5. Hasta Güvenliği Komitesi

6. Enfeksiyon Kontrol Komitesi

7. Hasta ve Ailesinin Hakları Komitesi

8. Eğitim Komitesi

9. Çalışan Güvenliği Komitesi (ISG)

10. Hasta Bakım ve İlaç Yönetimi Komitesi

11. Tıbbi Etik Kurul

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

Hastanemizde;

 • Çalışan Güvenliği Uygulamaları Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak,
 • Bu olayları izlemek,
 • Bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya yönelik İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi kurulmuştur.

Okan Üniversitesi Diş Hastanesi’nde hasta güvenliği; sağlık bakım hizmetlerinde karşılaşılabilecek istenmeyen olayları önlemek amacıyla çalışanları tarafından alınan önlemleri ifade etmektedir. Süreçlerdeki hataların hastaya ulaşmadan önce tespit edilmesini ve düzeltilmesini sağlamak için; altyapı çalışmaları, tesis turları, iyileştirmeler ve eğitimlerle ilgili çalışmalar düzenli olarak yapılmaktadır. Hasta güvenliğiyle ilgili aşağıdaki temel konularda çalışmalar sürdürülmektedir:

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 • İlaç güvenliğinin sağlanması
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
 • Hasta mahremiyetinin sağlanması
 • Hastaların güvenli transferi
 • Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması
 • Enfeksiyonların önlenmesi

Gösterge Yönetimi

Hastanede ölçüm sistematiği ve kültürünü geliştirmek ve uluslararası alanda kullanılan ortak göstergeleri takip etmek suretiyle, kıyaslama ve işbirliği imkânlarını oluşturarak, kalitenin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Gösterge Yönetimi Sistemi kurulmuştur. Bu bağlamda, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan göstergeler baz alınmak üzere tüm göstergeler, hastane bilgi yönetim sisteminin de desteğiyle takip edilmektedir.

Fiziksel Alan Denetimleri

Hastanemizde; Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte hastane fiziki koşulları ve teknik altyapısını oluşturmak amacıyla düzenli aralıklarla bina turları yapılmaktadır.

Hastane yönetimince oluşturulan ekip, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır.

Bina turlarında hastanedeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilerek gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

Öz Değerlendirme Süreci Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kapsamında, hastanemizde yılda 2 defa öz değerlendirme (iç denetim) yapılmaktadır. Öz Değerlendirme Ekibi; Hastane Başhekimi, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı, Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü, Kalite Müdürü tarafından her alanın kalite sorumluları ile beraber yapılmaktadır.

Öz Değerlendirme (iç denetim), Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 defa yapılır.
Öz Değerlendirme Planı, Sağlıkta Kalite Standartları içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır. Öz Değerlendirme (iç denetim) öncesinde tüm bölümler, denetim takvimi ve planı konusunda mail yolu ile bilgilendirilir.

Okan Üniversitesi Diş Hastanesi olarak Hasta ve Çalışan güvenliğine endeksli kalite odaklı yaklaşımlar ile Kalite yolculuğumuz devam etmektedir.