Randevu Al
Hemen Ara
Whatsapp

Randevu Al

Lütfen randevu almak için aşağıdaki bilgileri doldurunuz. Randevunuzun onaylanması için verdiğiniz bilgiler üzerinden size dönüş yapılacaktır

Randevu Talebiniz Başarıyla Oluşturulmuştur.
Lütfen Tüm Alanları Eksiksiz Doldurunuz.

İLETİŞİM FORMU

Mesajınız Gönderilmiştir, Teşekkür Ederiz.
Lütfen Tüm Alanları Eksiksiz Doldurunuz.
İLETİŞİM FORMU

Doç. Dr. Çağla Şar

Çağla Şar

Doç. Dr. Çağla ŞAR, 2003’te Ege Üniversitesi’nde diş hekimliği eğitimini, 2009’da Başkent Üniversitesi’nde Ortodonti doktora programını tamamlamıştır. 2009-2015 yılları arasında Başkent Üniversitesi’nde ve 2016-2018 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır. 2014 yılında Doçent unvanını alan Doç. Dr. Şar, 2018 yılından beri İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Yabancı Dil

İngilizce

 

Uzmanlık ve Tıbbi İlgi Alanları

Ortodonti

Sınıf 3 malokluzyon tedavileri

İskeletsel ankraj sistemleri

Lingual Ortodonti

 

Yayınlar

1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Keçik D, Çehreli SB, Şar Ç, Ünver B,  Effect of acidulated phosphate fluoride and casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate application on shear bond strength of orthodontic brackets. Angle Orthod, 78, 129-133 (2008).
 2. Şar Ç, Arman-Özçırpıcı A, Uçkan S, Yazıcı AC, Comparative evaluation of maxillary protraction with or without skeletal anchorage. Am J Orthod Dentofacial Orthop, 139, 636-649 (2011).
 3. Çehreli SB, Polat-Özsoy Ö, Şar Ç, Çubukçu HE, Cehreli ZC, A comparative study of qualitative and quantitative methods for the assessments of adhesive remnant after bracket debonding. Eur J Orthod, 34, 188-192 (2012).
 4. Çehreli SB, Şar Ç, Polat-Özsoy Ö, Ünver B, Özsoy S, Effects of fluoride-containing casein phosphopeptide–amorphous calcium phosphate complex on the shear bond strength of orthodontic brackets. Eur J Orthod, 34, 193-197 (2012).
 5. Şar Ç, Kaya B, Özsoy Ö, Arman Özçırpıcı A, Comparison of two implant-supported molar distalization systems. Angle Orthod, 83, 460-467 (2013).
 6. Kaya B, Şar Ç, Arman-Özçırpicı A, Polat-Özsoy Ö, Palatal implant versus zygoma plate anchorage for distalization of maxillary posterior teeth. Eur J Orthod, 35, 507-514 (2013).
 7. Akyalçın S, Dyer D, English JD, Şar Ç, A comparison of 3-D dental models obtained from different sources: diagnostic accuracy and surface registration analysis. Am J Orthod Dentofacial Orthop, 144, 831-837 (2013).
 8. Şar Ç, Şahinoğlu Z, Arman Özçırpıcı A, Uçkan S, Dentofacial effects of skeletal anchored treatment modalities for the correction of maxillary retrognathia. Am J Orthod Dentofacial Orthop, 145, 41-54 (2014).
 9. Soydan SS, Bayram B, Şar Ç, Uçkan S, Change in Inferior Sclera Exposure Following Le Fort I Osteotomy in Patients with Midfacial Retrognathia. J Oral Maxillofac Surg, 72, 166.e1-166.e5 (2014).
 10. Shabab N, Şar Ç, Saraç M, Erverdi N. Reconstruction of Premaxilla with Alveolar Distraction Osteogenesis in a Patient with Complete Cleft Lip and Palate: A Case Report. The Cleft Palate Craniofac J  doi: 10.1177/1055665618785789 (2018).
 1. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
  1. Tirali RE, Şar Ç, Ateş U, Kızılkaya M, Çehreli SB, Autotransplantation of a supernumerary tooth to replace a misaligned incisor with abnormal dimensions and morphology: 2-year follow-up. Case Rep in Dent, doi: 10.1155/2013/146343, (2013).
  2. Şar Ç, Soydan SS, Özçırpıcı A, Uçkan S, Psychosocial and functional outcomes of orthognathic surgery: Comparison with untreated controls. J Oral Maxillofac Surg Med Pathol http://dx.doi.org/10.1016/j.ajoms.2014.03.001 (2014).
  3. Tirali RE, Şar Ç, Çehreli B, Oro-facio-dental findings of rubinstein-taybi syndrome as a useful diagnostic feature. J Clin Diagn Res, 8, 276-278 (2014).
  4. Soydan SS, Şar Ç, Çehreli SB, Autotransplantation of an impacted mandibular third molar to replace a severely impacted mandibular second molar: A borderline case. J Pediatr Dent, 3:71-3 (2015).
  5. Tirali RE, İlhan B, Şar Ç, Çehreli SB, Dental and dentofacial problems in a female child with Toriello-Carey syndrome: change in 3 years. Spec Care Dentist, 2016;5:288-290 (2016).

 

 1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
  1. Polat Ö, Şar Ç, Arman A, Uçkan S, İmplant Ankrajı ile Molar Distalizasyonu: İki Olgu Sunumu. Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi, 1, 27-31 (2006).
  2. Şar Ç, Arman-Özçırpıcı A, Erişkin Ortodontisi. Türk Ortodonti Dergisi, 21, 161-175 (2008).
  3. Şar Ç, Özsoy Ö, Arman Özçırpıcı A, Kaya B, Minivida İmplant Destekli Distalizasyon Sisteminin Dentoalveoler Etkileri. Türk Ortodonti Dergisi, 25, 134-145 (2012).
  4. Şar Ç, Polat-Özsoy Ö, Arman-Özçırpıcı A, Mini İmplantlar ile Tedavide Başarısızlık Sebepleri ve Önleme Yöntemleri. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Ortodontide Kullanılan Mikro İmplantlar Özel Sayısı, 4, 59-65 (2013).
  5. Soydan S, Şar Ç, Arman-Özçırpıcı A, Uçkan S, The Surgical Predictability of Maxillary Advancement and Impaction in Le Fort I Osteotomy. Turkish J Orthod, 26, 1–6 (2013).
  6. Ledingham AD, Şar Ç, English JD, Akyalçın S, Is there a difference between the primary stability of anodized and non-anodized mini-screws subjected to repeated cycles of autoclave sterilization?. Cumhuriyet Dent J,17(2):129-134 (2014).
  7. Şar Ç, Arman-Özçırpıcı A, Sistemik hastalığa sahip bireylerde ortodontik yaklaşımlar. Yeditepe Dental Journal, 4(1):69-78 (2013).
  8. Uludağ İ, Şar Ç, Ortodonti-Periodontoloji İlişkisi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 24(2):291-300 (2014).
  9. Şar Ç, Ortognatik Cerrahide Yeni bir Yaklaşım: Önce Cerrahi. Türkiye Klinikleri J Orthod-Special Topics, 1(1):73-78 (2015).
  10. Şar Ç, Tirali E. Beyaz Nokta Lezyonlarının Remineralizasyonu: Kanıt Nedir? Türkiye Klinikleri J Orthod Special Topics 1(2):40-4 (2015).
  11. Eğlenen MN, Şar Ç. Cerrahi Destekli Hızlı Üst Çene Genişletmesi. Bıçakçı AA, editör. Hızlı Üst Çene Genişletmesi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. P.13-9.

 

 1. Yazılan Uluslararası Kitaplarda Bölümler

 

 1. Arman-Özçırpıcı A, Kaya B, Şar Ç “An Overview of the Clinical Applications of Miniplates and Zygomatic Anchorage for the Treatment of Class II Malocclusion in Orthodontics.” Içinde: Papadopoulos MA, editor. Skeletal Anchorage. Orthodontic Treatment of Class II Malocclusion: Contemporary applications of orthodontic implants, miniscrew implants and miniplates. Edinburgh: Elsevier, Mosby
 2. Arman-Özçırpıcı A, Uçkan S, Şar Ç “Surgical Procedures of Insertion and Removal of Miniplates for Orthodontic Purposes.” Içinde:  Papadopoulos MA, editor. Skeletal Anchorage In Orthodontic Treatment of Class II Malocclusion: Contemporary applications of orthodontic implants, miniscrew implants and miniplates. Edinburgh: Elsevier, Mosby

 

 1. Yazılan Ulusal Kitaplarda Bölümler

 

 1. Şar Ç, Acar A, “Fonksiyonel Ortopedik Tedavi”, Içinde:  Erverdi N, editor. Çağdaş Ortodonti. Quintessence Yayıncılık, İstanbul, Türkiye, 2017.
 2. Şar Ç, Acar A, “Ağız Dışı apareyler”, Içinde:  Erverdi N, editor. Çağdaş Ortodonti. Quintessence Yayıncılık, İstanbul, Türkiye, 2017.
 3. Acar A, Şar Ç, “Disiplinler Arası Tedavi”, Içinde:  Erverdi N, editor. Çağdaş Ortodonti. Quintessence Yayıncılık, İstanbul, Türkiye, 2017.

 

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

İstanbul Diş Hekimleri Odası (İDO)

Türk Ortodonti Derneği (TOD)

 

Eğitim

Makale ve Yayınları

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları